Terug naar overzicht

Grote veranderingen op til? Deze ‘change management’-tips helpen je team erdoor

08 oktober 2019

Misschien moet de hele bedrijfsstructuur omgegooid worden, moeten je medewerkers opeens volgens heel andere processen werken of worden bepaalde delen van het bedrijf gerobotiseerd. Wat je bedrijf ook te wachten staat, een goede voorbereiding én een groot bewustzijn bij je werknemers vormen de basis van een geslaagd verandertraject. Ontdek deze gouden ‘change management’-tips.

Schep een duidelijke visie

Waar wil je naartoe? Wat zijn de ambities van het bedrijf? Welk effect wil je teweegbrengen door een bepaalde verandering door te voeren? Om te beginnen schets je een duidelijk toekomstbeeld en leg je een afgebakende doelstelling vast. Probeer daarbij niet te veel veranderingen in één keer door te voeren, maar evolueer stap voor stap.

Communiceer open en transparant

Twee dagen voor de verandering je werknemers inlichten? Not done! Stel een duidelijk communicatieplan op en wees er altijd transparant over. Nog beter is het om je medewerkers actief in het proces te betrekken en ze eventueel zelfs mee te laten beslissen.

Heeft het bedrijf dankzij de verandering succes geboekt? Communiceer zelfs de kleinste triomfen aan je team! Meet het succes trouwens niet alleen aan de hand van cijfers, maar heb ook oog voor verbeteringen in de werksfeer.

Respecteer de bedrijfscultuur

Wat de aard van de verandering ook is, zorg dat de bedrijfscultuur niet wordt aangetast. De waarden waar jij en je werknemers jaren aan hebben gebouwd moeten koste wat het kost beschermd blijven. Tenzij het de bedrijfscultuur zélf is die je wilt veranderen, natuurlijk.

Schakel hulp in

Wist je dat er interim managers bestaan die gespecialiseerd zijn in change management? Dankzij hun neutrale houding tegenover je bedrijf kunnen zij soms beter een realistisch overzicht bewaren en objectief oordelen over bepaalde beslissingen. Bovendien nemen werknemers vaak meer aan van een externe expert dan van iemand waarmee ze dagelijks samenwerken.