POLITYKA COOKIES

EuroTalents spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Dolna 3 Maja 8, 20-079 Lublin dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak najlepszą obsługę on-line podczas wizyty na stronie eurotalents.pl. Aby to osiągnąć, wykorzystujemy nasze własne i standardowe pliki cookies osób trzecich w celu uzyskania danych o zachowaniu użytkownika podczas wizyty na naszej Stronie Internetowej, a także śledzimy, jak często dany użytkownik odwiedza Stronę Internetową. Zbierane przez nas informacje są anonimowe i nie umożliwiają zidentyfikowania użytkownika jako konkretnej osoby, chyba że użytkownik poda nam swoje dane, wypełniając formularz lub korzystając z innej funkcji oferowanej na Stronie Internetowej. W przypadku zbierania danych osobowych przez EuroTalents zbieranie danych jest objęte naszą Polityką Prywatności.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

EuroTalents spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Dolna 3 Maja 8, 20-079 Lublin dokłada wszelkich starań, aby chronić i szanować Państwa prywatność.

Niniejsza Polityka (wraz z innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie) opisuje, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jaki sposób są one przetwarzane.

 

*Będziemy zbierać dane osobowe na temat korzystania przez Państwa z Naszej strony internetowej, w tym w szczególności informacje dotyczące ruchu w serwisie, informacje o lokalizacji, dane dzienników logowania, treści ankiet i formularzy kontaktowych oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, z których Państwo korzystają. Wykorzystamy te dane, aby Państwa kolejna wizyta na naszej stronie internetowej była łatwiejsza i przyjemniejsza. W oparciu o lokalizację, z której Państwo korzystają ze strony internetowej, będziemy też mogli zasugerować użyteczną treść.

*Będziemy zbierać wszelkie informacje, które nam Państwo przekażą, korzystając z naszych formularzy kontaktowych (np. „Kontakt”, „Wyślij wiadomość”, lub „Skontaktuj się z nami w sprawie pracy”). Przekazanie Państwa danych osobowych za pośrednictwem naszych formularzy nie jest wymogiem ustawowym ani umownym; jednakże pragniemy zauważyć, że pola oznaczone gwiazdką (*) są polami koniecznymi aby obsługiwać Państwa zgłoszenie. Inne dane lub dane osobowe, którymi się Państwo z nami dzielą w trakcie wypełniania naszych formularzy kontaktowych, są przekazywane według Państwa wyłącznego uznania. Jeżeli skontaktują się Państwo z Nami, zachowamy zapis takiej korespondencji.

*Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do wysyłania materiałów marketingowych poprzez pocztę elektroniczną, jeśli uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę, korzystając z właściwego formularza kontaktowego. W dowolnym czasie mogą Państwo zmienić swoją decyzję co do wysyłanej w przyszłości komunikacji marketingowej.

Możemy także przechowywać pliki cookies (ciasteczka) zgodnie ze szczegółowymi zapisami w naszej Polityce Cookies

 

*Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w następujących celach:

 

-aby jak najlepiej dostosować treść i zasoby zgodnie z Państwa preferencjami;

-aby odpowiedzieć na Państwa prośbę lub pytania, kiedy się Państwo z Nami kontaktują;

-aby wysyłać Państwu inne informacje – takie jak np. nadchodzące wydarzenia EuroTalents lub newslettery, które mogą być dla Państwa interesujące;

-aby pomóc nam tworzyć, publikować i ulepszać treść, odpowiadającą Państwa potrzebom;

-aby zapewnić, że treść przekazywana za pośrednictwem strony internetowej jest przedstawiana w sposób możliwie najefektywniejszy dla Państwa i Państwa urządzenia;

-aby umożliwić Państwu skorzystanie z interaktywności naszej strony internetowej;

-aby dalej rozwijać i ulepszać stronę internetową oraz systemy;

 

Wykorzystywanie przez nas Państwa danych zgodnie z powyższym opisem jest dozwolone na mocy właściwych przepisów o ochronie danych, ponieważ jest ono:

 

-niezbędne dla naszych zgodnych z prawem uzasadnionych interesów w celu osiągnięcia wyznaczonych powyżej celów; jednak w żadnym przypadku nie będą one ważniejsze od Państwa interesów dotyczących ochrony danych osobowych;

-wymagane w przypadkach dopuszczonych prawnie , takich jak ujawnienie władzom, organom nadzoru lub organom państwa;

-niezbędne – w niektórych przypadkach – do wykonania zadań w interesie publicznym a w przypadkach gdy wykorzystujemy szczególne kategorie danych osobowych – do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych lub tam, gdzie przetwarzanie dotyczy danych osobowych ujawnianych w domenie publicznej;

w ograniczonym zakresie , przetwarzane za Państwa zgodą, którą każdorazowo pozyskujemy, np. w sytuacji, gdy zgadzają się Państwo na otrzymywanie informacji marketingowych i wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W żadnym przypadku nie podejmujemy decyzji opierając się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby istotnie wpłynąć na Państwa sytuację np. poprzez wskazanie Państwu właściwej oferty pracy, w wyniku której uzyskają Państwo zatrudnienie, albo wskazaniu, że brak jest dopasowanych ofert.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres wymagany do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych. Zależnie od celu przetwarzania Państwa danych osobowych, okresy te przykładowo wynoszą:

 

– 2 lata od daty ostatniej przesłanej aplikacji na ofertę zamieszczoną przez EuroTalents, w przypadku gdy jesteście Państwo Kandydatami;

– 3 lata w związku z możliwością dochodzenia roszczeń pracowniczych;

– 10 bądź 50 lat, zależnie od roku w którym byli Państwo zatrudnieni, gdy jesteście Państwo Pracownikami;

– 3 lata w związku z możliwością dochodzenia roszczeń, gdy jesteście Państwo Klientami, Współpracownikami, bądź osobami zatrudnionymi przez wymienione grupy podmiotów;

Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają , (i) konieczność osiągnięcia danego celu, (ii) konieczność realizacji naszych usług dla Państwa (iii) okres na jaki udzielili Państwo zgody, lub (iv) przepisy prawa.

 

Państwa dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku innych państwach znajdujących się poza Polską. Będziemy przekazywać Państwa dane jedynie do tych państw, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, wymagany właściwymi przepisami prawa lub tam, gdzie EuroTalens wdrożyło odpowiednie zabezpieczenia celem zachowania prywatności Państwa danych.

 

Mimo że robimy co w naszej mocy, aby chronić Państwa dane osobowe, powinni Państwo mieć świadomość, że przekazywanie danych osobowych przez Internet nie jest w pełni bezpieczne i że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezwarunkowego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych przez Stronę internetową lub do podmiotu trzeciego; z tego powodu wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na Państwa własne ryzyko. Wykorzystujemy procedury operacyjne, jak i stosowne techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa celem zapobieżenia nieuprawionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu danych osobowych.

 

Na mocy przepisów prawa o ochronie danych przysługują Państwu następujące prawa:

 

-Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii danych osobowych: Mają Państwo prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane, możecie otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez Nas danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. W niektórych przypadkach możecie Państwo zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii danych.

-Prawo do poprawy danych osobowych: Jeżeli jesteście Państwo w stanie wykazać, że posiadane przez Nas dane osobowe są nieprawidłowe, możecie poprosić o ich aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych informacji.

-Prawo do bycia zapomnianym /usunięcia danych: W określonych okolicznościach masz prawo do usunięcia danych. Możesz zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a EuroTalents oceni, czy Twoja prośba zostanie uwzględniona, ze względu na przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. W przypadku gdy zgodnie z prawem uznamy, że Twoja prośba o usunięcie Twoich danych osobowych jest uzasadniona EuroTalents usunie te dane bez zbędnej zwłoki.W określonych okolicznościach macie Państwo prawo do usunięcia danych. Możecie Państwo zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a EuroTalents oceni, czy prośba może zostać zrealizowana, uwzględniając przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. W przypadku gdy zgodnie z prawem uznamy, że Państwa prośba o usunięcie danych osobowych jest uzasadniona, EuroTalents usunie te dane bez zbędnej zwłoki.

Prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: W pewnych okolicznościach macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych lub do sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

 

W zakresie, w jakim Nasze przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z udzielonej zgody, przysługuje Państwu także prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed przez otrzymaniem informacji o cofnięciu zgody.

 

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi na nasze przetwarzanie danych osobowych do lokalnych organów nadzoru.

 

Warunki niniejszej Polityki mogą się zmieniać co pewien czas. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce, w formie zawiadomień na tej stronie internetowej lub kontaktując się z Państwem za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

 

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki są mile widziane i prosimy kierować do EuroTalents spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Dolna 3 Maja 8, 20-079 Lublin lub na adres mailowy: praca@eurotalents.pl

 

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych uzyskasz pod adresem praca@eurotalents.pl

 

Możesz także skontaktować się z naszym lokalnym specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod następującym adresem praca@eurotalents.pl