Sociale verkiezingen 2016: dit moet je weten

sociale verkiezingen 2016

Om de vier jaar vinden er in ons land sociale verkiezingen plaats. De volgende staan op de agenda tussen 9 en 22 mei 2016. Wat staat er te gebeuren en wat houden deze verkiezingen zoal in? Wij maken we je wegwijs.

Wat houden sociale verkiezingen in?

Sociale verkiezingen worden om de vier jaar georganiseerd om de inspraakorganen binnen ondernemingen op te richten en te vernieuwen met als doel het overleg tussen werkgever en werknemers constructief te laten verlopen. Het gaat om de ondernemingsraden (OR) en de comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW), waarvoor nieuwe leden en voorzitters worden verkozen. Er geldt een procedure van 150 dagen die strikt gevolgd moet worden: 60 dagen van voorbereiding en 90 dagen voor de verkiezingen zelf.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Om je kandidaat te stellen voor de sociale verkiezingen binnen jouw onderneming moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet:

  • minimaal 18 en maximaal 65 jaar zijn,
  • een arbeids- of stagecontract hebben,
  • en gedurende minimaal 6 maanden ononderbroken aan het werk zijn in de onderneming.

Opgelet: wie een functie binnen het personeelsmanagement bekleedt of preventieadviseur is, mag zich niet kandidaat stellen. Ook wie de functie van vertrouwenspersoon vervult, mag niet deelnemen aan de sociale verkiezingen.

Welke ondernemingen moeten sociale verkiezingen organiseren?

De sociale verkiezingen zijn verplicht in de privésector, maar ook in ondernemingen zonder winstoogmerk, zoals sociale diensten.

Als de onderneming in 2015 minstens 50 werknemers telde, moet ze in 2016 via sociale verkiezingen nieuwe leden aanduiden voor de CPBW. Telde de onderneming minstens honderd werknemers, dan moet ze bovendien verkiezingen organiseren voor personeelsvertegenwoordigers binnen de OR.

Om te weten of een onderneming verplicht is in 2016 de sociale verkiezingen te organiseren, is de telling van het aantal werknemers in 2015 bijgevolg cruciaal.