Support Operator 2 ploegen of vaste nacht M/V

Het mede verzekeren van een optimale productie, kwalitatief en kwantitatief door ondersteunende taken op te nemen, zoals het tijdig klaar maken, klaar zetten en afhandelen van materialen. Productbehandeling : - het voorbehandelen van producten ( dipping/plasma/annealing /…) - het aanmaken van mengsels/emulsies/mediums ( silicone …) - het inpakken van producten - het drukken van labels - andere supporterende activiteiten Manuele handelingen : - Inpakken van goederen (grondstoffen, halffabrikaten en afgewerkte producten) Kuiswerken : - Periodiek onderhoud van de machine volgens procedure Kwaliteitscontrole : - Voorziene documenten invullen Overige: -Documenten op een correcte manier invullen (GDP) -Planning opvolgen -Opvolgen van voorgeschreven procedures -Verzekeren van optimale productie met in acht name van de veiligheidsvoorschriften Verantwoordelijkheid: - Eventuele noodzakelijke meldingen - De uitgevoerde controles - De ingevulde documenten - Bewaken van de werking van de machine - Correcte bediening van het machinepark

Vaardigheden en kennis

KENNIS VAN -Good manufacturing Practices/Good Documentation Practices-regels - Procedures en documenten - Veiligheid - Materiaal - Producten VAARDIGHEID - Ordelijk en hygiënisch werken (in een cleanroom) - Plichtsbewust en nauwkeurig werken - Zelfstandig werken - Voorbeeldgedrag naar GMP / kwaliteit

Aanbod

Dit is een tijdelijke functie in een 2 ploegensysteem.

Extra informatie

Plaats van tewerkstelling Heverlee
Functie Support Operator 2 ploegen M/V
Type Arbeider
Werkregime Voltijds
Aantal voltijdse uren 0
Aantal deeltijdse uren 0
Werkshiften Afwisselend vroege - late ploeg