Laborant (M/V)

Analyses uitvoeren op zowel grondstoffen als op de tussen- en eindproducten en deze vergelijken met de bestaande specificaties. Controles aan de productielijnen en ondersteunen van de operatoren bij de dagelijkse productie Initiatief nemen inzake het verbeteren van kwaliteit in de brede zin van het woord (bv. opleidingen geven m.b.t. kwaliteit, verbeteren kwaliteitscontroles,..) Overleggen met operatoren en het productieproces bijsturen Het onderhouden van het bestaande kwaliteitssysteem zodat dit steeds voldoet aan de strengste normen van zowel onze klanten als aan systemen zoals BRC

Vaardigheden en kennis

sterke analytische vaardigheden en bent nauwkeurig in het werken met cijfergegevens goede kennis van de MS Office (Word, Excel, PowerPoint, …)

Aanbod

Je werkt in een ploegenstelsel met vroege en late dienst (06u00-14u00 en 14u00-22u00) ofwel in een vaste nachtpost (22u00-06u00) Je komt terecht in een omgeving waar talenten samenwerken om de doelstellingen te bereiken. . Je inspanningen en expertise zijn overeenkomstig beloond

Extra informatie

Plaats van tewerkstelling Borgloon
Functie Laborant
Type Bediende
Werkregime
Aantal voltijdse uren 0
Aantal deeltijdse uren 0
Werkshiften