Wordt de proefperiode opnieuw ingevoerd?

proefperiode

De proefperiode is een vertrouwd begrip voor wie al langer dan twee jaar actief is op de arbeidsmarkt. Zowat elke job begon ermee. De periode bedroeg meestal zes maanden, al varieerde ze in principe tussen een maand en een jaar. Ze was zowel voor werknemer als werkgever een manier om te proeven van de samenwerking. Beviel die niet, dan konden beide partijen er een einde aan maken met een opzegtermijn van slechts 7 dagen. Sinds 2014 is de proefperiode in België afgeschaft, maar nu staat die beslissing opnieuw ter discussie. Lees meer “Wordt de proefperiode opnieuw ingevoerd?”