Sociale verkiezingen 2016: een antwoord op al je vragen

sociale verkiezingen 2016

Al sinds 1948 bestaan er in Belgische bedrijven met meer dan vijftig werknemers ondernemingsraden. Een ondernemingsraad is in de eerste plaats een plek waar de werkgever en vertegenwoordigers van de werknemers samenkomen. In 2016 worden die laatste opnieuw verkozen in de ‘sociale verkiezingen’. Ontdek hier een antwoord op alle belangrijke vragen over de sociale verkiezingen van 2016.

Waarvoor dienen sociale verkiezingen?

Tijdens sociale verkiezingen verkiezen werknemers wie hen zal vertegenwoordigen in de ondernemingsraad. Idealiter zijn de vertegenwoordigers representatief voor het hele bedrijf, want alle werknemers moeten vertegenwoordigd zijn en moeten inspraak hebben. Net daarom is diversiteit voor veel bedrijven tijdens deze sociale verkiezingen een belangrijk werkpunt.

Wat doet een ondernemingsraad?

De ondernemingsraad bestaat uit afgevaardigden van de werknemers, die dus tijdens de sociale verkiezingen worden verkozen, en afgevaardigden van de werkgever. Het ondernemingshoofd is de voorzitter van de vergadering. Ook andere leidinggevenden in het bedrijf kunnen in de ondernemingsraad zetelen, maar er mogen niet méér werkgeversafgevaardigden zijn dan werknemersafgevaardigden.

Tijdens een vergadering van de ondernemingsraad, ontfermen de leden zich over de volgende taken:

  • Het arbeidsreglement uitwerken of aanpassen.
  • Advies geven over de werking van de onderneming.
  • Controleren of de werknemers op de juiste manier worden beschermd.
  • Gegevens over de onderneming ontvangen, zoals bestellingen, economische vooruitzichten, personeelsbezetting, … Deze gegevens helpen de ondernemingsraad om adviezen, suggesties of bezwaren te formuleren.

Wanneer vinden de sociale verkiezingen 2016 plaats?

De sociale verkiezingen werden al in december 2015 aangekondigd. De verkiezingen zelf vinden plaats op verschillende data (afhankelijk van het bedrijf) in mei 2016. Negentig dagen voor de verkiezingsdag hebben de bedrijven alle nodige informatie meegedeeld over de verkiezingen. De kandidatenlijst werd 35 dagen later neergelegd en nog eens vijf dagen later officieel aangekondigd. Raadpleeg de verkiezingskalender zelf om er meer over te weten te komen.