Euroworkers

De arbeidsmarkt in België evolueert snel en continu. Heel wat bedrijven hebben daardoor te kampen met een nijpend tekort aan technisch geschoolde arbeiders en bedienden. Job Talent speelt als uitzendkantoor in op de grote vraag naar knelpuntberoepen en gaat voor Belgische bedrijven op zoek naar technisch geschoolde en ervaren arbeidskrachten.

Onze gespecialiseerde Euroworkers-afdeling doet er alles aan om uw knelpuntvacatures structureel in te vullen. Daarbij werken we samen met internationale rekruteringspartners en selectiekantoren.

Snel en efficiënt

Veel bedrijven krijgen hun knelpuntvacatures maar niet ingevuld. Tot 54% van de vacatures voor knelpuntmedewerkers blijft zelfs langer dan 180 dagen vacant. Job Talent gaat in het buitenland op zoek naar gekwalificeerde kandidaten om deze vacatures daadwerkelijk in te vullen.

Bedrijven die in zee gaan met Euroworkers, verhogen de invullingsgraad van hun knelpuntvacatures drastisch.

Bovendien verloopt de rekruteringsprocedure via Euroworkers altijd snel en efficiënt. U hoeft zelf niet in contact te treden met buitenlandse partijen. Dat doet Job Talent voor u. De administratie? Die beperkt zich tot een minimum. Aangezien Job Talent gedurende de volledige interimperiode werkgever blijft, verzorgen wij de contracten, lonen en dimona-afgiftes. Daarenboven staan wij in voor de huisvesting van onze buitenlandse uitzendkrachten.

Vruchtbare samenwerking op lange termijn

Job Talent gaat altijd op zoek naar kandidaten met relevante ervaring en rekruteert alleen mensen die beschikken over de juiste kwalificaties en attesten. Ook over talenkennis hoeft u zich geen zorgen te maken. Het taalniveau van onze kandidaten wordt op voorhand getest en door middel van opleidingen  bijgestuurd waar nodig. Op die manier besteedt u als werkgever minder tijd en geld aan opleidingen, en is uw nieuwe arbeidskracht snel inzetbaar.

Job Talent is een erkend uitzendkantoor en lid van de beroepsfederatie Federgon. Onze buitenlandse partners beschikken over alle vereiste vergunningen en erkenningen. Er kan dus nooit sprake zijn van mogelijk illegale detachering of onwettige alternatieven. Een vruchtbare samenwerking, ook op lange termijn, daar gaan we voor.