De troeven van een uitzendkantoor dat ‘Federgon Certified Member’ is

federgon certified member

Op zoek naar een job als uitzendkracht? Voor je bij eender welk uitzendkantoor aanklopt, is het interessant om na te gaan of het kantoor in kwestie wel een Certified Member van Federgon is. Lees hier wat zo’n gecertificeerd kwaliteitslabel inhoudt.

Wie of wat is Federgon?

Federgon is de federatie van HR-dienstverleners. Ze vertegenwoordigt alle bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening. En dat zijn er nogal wat. Denk maar aan wervings- en selectiebedrijven, outplacementbedrijven en opleidingscentra, maar ook interimkantoren. Om tot Federgon toe te treden moeten bedrijven aan deze voorwaarden voldoen:

  • het kwaliteitscharter onderschrijven
  • de reglementering naleven
  • de ledenbijdragen betalen
  • de basisinformatie verstrekken

Bijkomend certified kwaliteitslabel

Alle leden van Federgon moeten aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Om erkend lid te worden en het bijkomende certified kwaliteitslabel in de wacht te slepen, moeten bedrijven extra verplichtingen naleven. Het kwaliteitslabel steunt op drie pijlers: gedragscode, opleiding en audit.

  • Verplichtingen aangaande de gedragscode van de Commissie Uitzendarbeid,
  • Verplichtingen aangaande het slagen van de vaste medewerkers die actief zijn in de agentschappen van de leden voor examens inzake de sociale reglementering,
  • Slagen voor een door een extern organisme bij het lid uitgevoerde audit met het oog op preventie en controle: een eerste audit om het label te behalen en daarna, minstens om de twee jaar, een periodieke audit om het label te behouden.

Betrouwbaarheid en expertise

Een certified Federgon-lid moet aan strenge eisen voldoen en wordt regelmatig gecontroleerd. Bovendien zijn de medewerkers van het kantoor voortdurend op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de sector. En daar pluk jij als uitzendkracht alleen maar de vruchten van. Je wordt namelijk professioneel begeleid, altijd op de hoogte gebracht van nieuwe regelgevingen en je kunt terugvallen op een uitgebreide expertise binnen het uitzendkantoor.

Ben je op zoek naar een job? Laat je gegevens dan achter en vul het inschrijvingsformulier in. Zo ontvang je vacatures die je op het lijf zijn geschreven!