Te veel afwezigheden? Zó maak je komaf met absenteïsme

absenteïsme werk

Absenteïsme of ziekteverzuim van werknemers heeft grote gevolgen en brengt zowel directe als indirecte kosten met zich mee. Een positief absenteïsmebeleid is een werk van lange adem en vergt samenwerking op alle niveaus. Maar het loont. We helpen je op weg.

De gevolgen van absenteïsme

Er gaan heel wat negatieve gevolgen gepaard met werknemers die langdurig afwezig zijn:

  • Een werknemer die langdurig afwezig is, moet vervangen worden, maar een tijdelijke vervanger is niet altijd snel te vinden. En hij moet vaak ook opgeleid worden.
  • Afwezigheid betekent uiteraard verlies van werkuren.
  • Absenteïsme doet expertise en know-how verloren gaan.
  • Het werk van een werknemer wordt vaak opgevangen door de collega’s. Dat heeft sowieso een stijging van de werkdruk tot gevolg.
  • Daarnaast zijn er nog tal van financiële en administratieve lasten.

Niet onbelangrijk:  ziekteverzuim kan ook leiden tot wrevel en conflicten op de werkvloer. Doordat er geschoven moet worden met uren en er soms meer overuren moeten worden gemaakt, raakt het evenwicht op de werkvloer verstoord. De prestaties van de andere werknemers komen in het gedrang, waardoor de productiviteit vermindert.

Hoe pak je absenteïsme aan?

Een langdurig afwezige werknemer succesvol reïntegreren begint bij een positief verzuimbeleid. Daarbij staan niet de beperkingen, maar de vaardigheden en de kennis van de afwezige werknemer centraal. Uit gesprekken met hem/haar moet blijken welk werk (en hoeveel) hij/zij nog aankan.

Het belang van een verzuimgesprek

Na een periode van ongeveer zes weken afwezigheid kan een neutraal persoon (bv. de bedrijfspsycholoog) contact opnemen met de afwezige werknemer. Tijdens dit gesprek wordt er gepeild naar de gezondheidstoestand van de werknemer. Welke aanpassingen kunnen eventueel worden doorgevoerd (werkregime, werkpost…)? Heeft de werknemer misschien baat bij een loopbaanonderbreking?

Multidisciplinair maatwerk

Natuurlijk mag het niet bij één gesprek blijven: er moet een multidisciplinair reïntegratietraject op maat worden uitgetekend. Geef ook de collega’s de kans om hun zegje te doen over hoe zij de situatie ervaren. Dat alle werknemers zich goed voelen op de werkvloer is nu eenmaal van groot belang. Door gesprekken op alle niveaus is een positief ziekteverzuimbeleid een win-winsituatie.