Exitgesprekken houden: doen of niet?

exitgesprek

Exitgesprekken vormen een standaardonderdeel van het parcours dat een (bijna-)ex-werknemer aflegt. Als werkgever hoop je er informatie uit te halen waarmee je kunt vermijden dat andere medewerkers het bedrijf verlaten. Maar exitgesprekken draaien soms heel anders uit, want niet elke ex-werknemer is bereid om zo open te zijn als je zou willen.

‘Blijfgesprekken’ in plaats van exitgesprekken

Sommige HR-specialisten argumenteren dat exitgesprekken nog weinig zoden aan de dijk zetten, en dat je als werkgever je tijd en energie beter investeert in functioneringsgesprekken of ‘blijfgesprekken’. Concreet betekent dat laatste dat je regelmatig bij nieuwe medewerkers polst hoe het hen vergaat (de eerste negentig dagen blijken cruciaal voor hun motivatie) en dat je je beleid ook daadwerkelijk op hun feedback afstemt. Maar werknemers die al langer in dienst zijn, zijn natuurlijk evengoed gebaat bij feedback en beloningen. Kortom: terwijl een exitgesprek je in een reactieve positie dwingt, bereik je veel meer door jezelf een proactieve houding aan te meten.

Strategische exitgesprekken

Ben je er toch op gebrand om exitgesprekken te houden? Ga het gesprek enkel aan als je bereid bent er lessen uit te trekken. Uit enquêtes of andere onpersoonlijke formats leer je overigens weinig: praat face-to-face met je werknemer, maar weet dat je hem niet kunt dwingen om op jouw vragen te antwoorden.

Goede voorbereiding is cruciaal

Tot slot zijn exitgesprekken alleen waardevol als je prima voorbereid bent. Hoewel een enkele ex-medewerker misschien zijn gal wil spuwen en je zo (misschien ongewild) heel wat te weten komt over de redenen van zijn vertrek, beseffen de meeste werknemers dat de kans maar al te groot is dat ze jou ooit nog gaan tegenkomen in hun professionele leven. Ze zijn daarom vaak niet geneigd om zelf met veel informatie of kritiek over de brug te komen. Als werkgever vorm je je maar beter een goed beeld van loopbaan van de werknemer in kwestie, zodat je stiltes kunt ondervangen. Bovendien vertrekt niet alleen je medewerker, maar ook zijn netwerk en zijn expertise. En je wil natuurlijk te weten komen hoe je daarvoor alternatieven kunt zoeken.